© Lois Gwenllian, 2018

  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Dyluniwyd y wefan gan Lois Gwenllian

SGILIAU

Ydych chi'n chwilio am gynhyrchydd cynnwys digidol rhagorol? Fi yw'r un i chi. Cysylltwch â mi am sgwrs.

 

Rwyf wedi gweithio yn y maes cynhyrchu digidol ers dros naw mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw rwyf wedi gweithio ar amryw o adnoddau: o lyfrau adolygu i gyrsiau e-ddysgu i apiau symudol i fideos ac animeiddiadau addysgol. Gyda phob project daeth rôl newydd neu wahanol ac yn sgil hynny rwyf yn gynhyrchydd cynnwys medrus a chreadigol. Rwyf hefyd wedi meithrin sgiliau ychwanegol megis defnyddio'r Adobe Creative suite a meddalwedd golygu sain a fideo. Rwyf hefyd wedi gweithio oddi mewn i HTML5, ac felly mae gen i ddealltwriaeth olygyddol ohono.

 

Daw'r rhan helaethaf o'm profiad o weithio ar adnoddau addysgol, er hynny rwyf wedi gweithio ar brojectau corfforaethol ac adloniant hefyd.

CYNNWYS DIGIDOL

Gyda dros naw mlynedd o brofiad cynhyrchu digidol, rwy'n creu cynnwys digidol yn hyderus ar draws nifer o blatfformau; arlein, apiau symudol, sgriptiau a deunyddiau ysgrifenedig.

GOLYGU

Mae gen i brofiad golygu helaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg. Rwyf wedi gweithio fel golygydd am chwe mlynedd. Os hoffech chi waith wedi'i olygu neu ei brawf-ddarllen, cysylltwch am amcanbris.

CYFIEITHU

Rwy'n gyfieithydd profiadol. Os hoffech chi waith wedi'i gyfieithu cysylltwch am amcanbris. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now