FIDEO

PRIFYSGOL BANGOR

Cefais fy nghomisiynu gan Brifysgol Bangor i greu fideos ar gyfer adnodd Dysgu Cymraeg. Mae'r adnodd yn edrych ar rai o Chwedlau mwyaf poblogaidd Cymru gan dynnu sylwat dafodiaith, ymadroddion a dywediadau brodolol i'r ardaloedd y lleolir y chwedl ynddi. Mae 'Chwedlau Ar Lafar' yn cynnwys stori Gelert, Y Ferch o Gefn Ydfa a hanes Twm Siôn Cati.

BBC CYMRU FYW

Cefais fy nghomisiynu gan BBC Cymru Fyw i greu fideos ar gyfer wythnos Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017. Ers 2018 rwy'n gweithio gyda Chymru Fyw llawn amser. Cliciwch isod am gip o enghreifftiau.

Cusan hoyw gyntaf Pobol y Cwm

Geordan Burress wedi dysgu Cymraeg

Stori Winnie a Dai

Addysgu gydag anifeiliaid

Merched Yn Gwneud Miwsig

Tri Deg Mlynedd o Rala Rwdins

Ysgol Llanfechell: Cynta' i'r Felin

Pabell y Palmant

Croeso i Ynys Môn

Wela' i chi yna!

Stori Cadi a Nansi

Mwd, mwd, mwd!

Eden - #paidâbodofn

Cyd-gynhyrchiad â Theatr Genedlaethol Cymru

Enfys

Carys ac Andy

Screen Shot 2018-08-13 at 17.52.56.png

© Lois Gwenllian, 2018

  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon