© Lois Gwenllian, 2018

  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Dyluniwyd y wefan gan Lois Gwenllian

AMDANAF I

Yn wreiddiol o Fôn, yn 2006 mentrais i Brifysgol Caerdydd i astudio Cymraeg ac Athroniaeth.  Ar ôl graddio o Ysgol y Gymraeg yn 2009 ymunais â Tinopolis Interactive mewn rôl Golygydd Cynnws. Fy nghyfrifoldebau oedd golygu, prawf-ddarllen, cyfieithu, cynhyrchu cynnwys ar gyfer y cyfryngau digidol a phrint, a marchnata. Yn 2013 ymunais â thîm Adnoddau Addysgol CBAC i ymgymryd â gwaith golygu. Yn ystod fy amser yno mireiniais fy sgiliau golygu, yn enwedig o ran cynhyrchu a chyhoeddi deunyddiau addysgol. Wedi hynny, yn 2015, er mwyn datblygu yn broffesiynol a dychwelyd at fy ngwreiddiau yn y cyfryngau digidol, ymunais â thîm BBC Arlein a Dysgu fel Cynhyrchydd.

Erbyn hyn rwy'n gwneud gwaith awduro cynnwys, cyfieithu, prawf-ddarllen a golygu yn llawrydd. Rhai o'r cwmnïau rwyf wedi gweithio â nhw yw Prifysgol Bangor,  BBC, Tin Int ac Optimwm.

Yn ogystal â hyn byddaf yn ysgrifennu i wahanol wefannau a chyhoeddiadau er pleser, e.e. y cylchgrawn cerddoriaeth Gymraeg Y Selar, y wefan hyper-leol poblcaerdydd.com a gwefan ryngwladol sy'n dadansoddi ffilm a theledu ScreenPrism.com.

Gallwch gael cipolwg o'm gwaith ar y dudalen prosiectau.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now