HELO!

Ydych chi'n chwilio am gynhyrchydd cynnwys digidol rhagorol? Fi yw'r un i chi. Cysylltwch â mi am sgwrs.

 

Rwyf wedi gweithio yn y maes cynhyrchu digidol ers dros naw mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw rwyf wedi gweithio ar amryw o adnoddau: o lyfrau adolygu i gyrsiau e-ddysgu i apiau symudol i fideos ac animeiddiadau addysgol. Gyda phob project daeth rôl newydd neu wahanol ac yn sgil hynny rwyf yn gynhyrchydd cynnwys medrus a chreadigol. Rwyf hefyd wedi meithrin sgiliau ychwanegol megis defnyddio'r Adobe Creative suite a meddalwedd golygu sain a fideo. Rwyf hefyd wedi gweithio oddi mewn i HTML5, ac felly mae gen i ddealltwriaeth olygyddol ohono.

 

Daw'r rhan helaethaf o'm profiad o weithio ar adnoddau addysgol, er hynny rwyf wedi gweithio ar brojectau corfforaethol ac adloniant hefyd.

CYNNWYS DIGIDOL

Gyda dros ddeng mlynedd o brofiad cynhyrchu digidol, rwy'n creu cynnwys digidol yn hyderus ar draws nifer o blatfformau; arlein, apiau symudol, sgriptiau a deunyddiau ysgrifenedig.

PREM_edited.jpg
GOLYGU FIDEO

Rwy'n golygu fideos yn broffesiynol ers dros 3 mlynedd. I wneud hyn, byddaf yn defnyddio Adobe Premiere Pro.

Screenshot 2020-01-14 at 19.53.41.png
FFILMIO

Rwyf wedi fy hyfforddi i ffilmio ar fy mhen fy hun, ar leoliad, mewn stiwdio neu gyda sgrîn werdd. Gallwch weld enghreifftiau o 'ngwaith dan y dudalen prosiectau.

GOLYGU

Mae gen i brofiad golygu helaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg. Rwyf wedi gweithio fel golygydd am chwe mlynedd. Os hoffech chi waith wedi'i olygu neu ei brawf-ddarllen, cysylltwch am amcanbris.

CYFIEITHU

Rwy'n gyfieithydd profiadol. Os hoffech chi waith wedi'i gyfieithu cysylltwch am amcanbris.